فارسی ساز ها

10

 1. Full Pack Persian Lang

  این فایل زبان فارسی شامل برنامه های زیر می باشد برای دانلود جدا گانه هر کدام به بخش فارسی ساز ها مراجعه کنید
  Core Forums Blogs Nexus Downloads Pages Calendar Convert اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  7

  ارسال

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 2. Calendar Persian Lang

  فارسی ساز Calendar آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  1 بارگیری

  ارسال

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 3. Convert Persian Lang

  فارسی ساز Convert آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  ارسال

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 4. Downloads Persian Lang

  فارسی ساز Downloads آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  بروزرسانی

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 5. Pages Persian Lang

  فارسی ساز Pages آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  بروزرسانی

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 6. Core Persian Lang

  فارسی ساز هسته ی آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  بروزرسانی

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 7. Nexus Persian Lang

  فارسی ساز Nexus آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  بروزرسانی

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 8. Forums Persian Lang

  فارسی ساز Forums آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  بروزرسانی

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 9. Blogs Persian Lang

  فارسی ساز Blogs آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  0

  بروزرسانی

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
 10. Gallery Persian Lang

  فارسی ساز Gallery آی پی اس
  اگر کلماتی یا عبارتی با مشکل رو به رو بود برای ما بفرستید تا فارسی ساز را به روزرسانی کنیم .

  1 بارگیری

  ارسال

  • ورژن IPS
   4.1
   4.2
   4.3
   4.4
   4.5
   4.6
×
×
 • اضافه کردن...